Disclaimer & Privacy

Disclaimer: 
Hoewel Erve Christiaan ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, zijn kennelijke druk- en zetfouten niet bindend.
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat wij niet zonder toestemming uw persoonlijke gegevens aan derden ter beschikking stellen.
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan. Mocht u een fout zien waarop u ons wilt attenderen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@ervechristiaan.nl  

Copyright: 
Alles wat op onze website wordt afgebeeld is in eigendom/in licentie en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming mag u de inhoud van onze site niet verveelvoudigen, verkopen, verspreiden et cetera, behoudens beperkingen bij wet gesteld. 

Privacy Statement: 
Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Erve Christiaan is verbonden aan Roetgerink Mode en Schoenen en Brasserie R-1854. Wij houden daarom de privacy statement van Roetgerink Mode en Schoenen aan. Deze leest u hier. (link naar Privacybeleid | Roetgerink Mode & Schoenen)